Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020

Ε Επικαιρότητα

Οι ζώνες υψηλού κινδύνου για πλημμύρες στη Χαλκιδική

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Οι ζώνες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πλημμύρας καταγράφονται και στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τη μελέτη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, η οποία έχει προχωρήσει στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας σε όλους τους νομούς της χώρας. 

Το προηγούμενο διάστημα έγινε καταγραφή των επικίνδυνων περιοχών σε συνεργασία με τους Δήμους. Το σημαντικό ωστόσο είναι η κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας σε όλη τη Χαλκιδική.

Στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας για την Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν και περιοχές της Χαλκιδικής:

Με βάση την επεξεργασία των ιστορικών συµβάντων  οι περιοχές όπου έχουν σηµειωθεί στο παρελθόν σηµαντικές πληµµύρες στη Χαλκιδική είναι  τα ρέµατα Ανθεµούντας, Χαβρίας, όπως επίσης και οι παράκτιες περιοχές των Μουδανιών και της χερσονήσου Κασσάνδρας.

 

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες 

Σύµφωνα µε τη Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προβλήµατα  δηµιουργούνται στον π. Ολύνθιο στην πεδινή κοίτη µε κατακλύσεις γεωργικών εκτάσεων µέχρι τις εκβολές του. 

Στη λεκάνη του π. Χαβρία έχουν σηµειωθεί στο παρελθόν πληµµύρες όµως σήµερα δεν εντοπίζονται σηµαντικά προβλήµατα. 

Εξάλλου µε την προβλεπόµενη κατασκευή του φράγµατος Χαβρία η παροχή του χειµάρρου θα είναι ελεγχόµενη. 

 

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κασσάνδρας ως περιοχές που κινδυνεύουν άµεσα από πληµµύρα ορίζονται οι : 

• ∆.Κ. Κασσάνδρειας µε τον οικισµό Σίβηρης, λόγω των ρεµάτων «Χατζή λάκκος» «Toυρκοµνήµατα – Ρίζος» τα οποία χρειάζονται εκβάθυνση και διαπλάτυνση 

• ∆.Κ. Κασσανδρινού – Φούρκας λόγω αλλοίωσης και καταστροφής των ρεµάτων «Κασσανδρινού-Φούρκας» 

• ΤΚ Καλάνδρας λόγω αλλοίωσης και καταστροφής των ρεµάτων «Καραγάτσια-Πασχάλη Μπαχτεσέ», «Mπαξεδάκια».

Από τη ∆/νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ν.Προποντίδας ως ευάλωτες καταγράφονται οι εξής περιοχές : 

• παραλία Ν. Τρίγλιας και οικισµός Πλαγίων 

• εκβολές ρεµάτων ∆.Ε. Καλλικράτειας Από το ∆ήµο Μουδανιών αναφέρονται ως ευάλωτες περιοχές οι παραλιακοί οικισµοί Ν. Μουδανιών, ∆ιονυσίου, Προταριάς και Ν. Φλογητών. 

 

Από το ∆ήµο Σιθωνίας αναφέρονται ως ευάλωτες περιοχές οι παραλιακές ζώνες των οικισµών Νικήτης, Συκιάς, Τορώνης, Καλαµιτσίου, Πόρτο Κουφό, Ν. Μαρµαρά, Παραδείσου, Αγ. Νικολάου, Βουρβουρούς, Σάρτης και Μεταγγιτσίου.

 Γενικότερα όλοι οι παραθαλάσσιοι οικισµοί είναι ευάλωτοι λόγω της άναρχης δόµησης ακόµη και σε οικισµούς που υπάρχει εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο αφού δεν έχει γίνει οριοθέτηση των ρεµάτων. Έτσι σε κάθε έντονη βροχόπτωση εµφανίζονται πληµµυρικά φαινόµενα.

Τι δείχνουν τα μοντέλα πλημμυρών

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας που έχουν καταρτιστεί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς απεικονίζουν τα όρια της χωρικής κατανομής και της ταχύτητας των πλημμυρικών επεισοδίων για τις περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα εξεταζόμενα σενάρια. 

 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας καταρτίζονται για τα ακόλουθα σενάρια :

- πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,

- πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών,

- πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περίοδοι επαναφοράς 1000 ετών και

- Πλημμύρες από ανύψωση στάθμης θάλασσας για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και 100 ετών. 

 

Για παράδειγμα, με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στο ρέμα του Χαβρία εντοπίζεται πλημμυρική κατάκλυση που ξεκινάει από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χαβρία που ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή Natura «Όρος Χολομώντα». Στη συνέχεια εντοπίζεται πλημμύρα μεταξύ των οικισμών Κελλί και Μεταγκίτσι και στο κατάντη κομμάτι του ρέματος όπου πλήττεται τμήματα των οικισμών Ορμύλια και Βατοπέδι. Η ίδια εικόνα πλημμυρικής έκτασης παρατηρείται και για Τ=100 χρόνια. Για Τ=1000 χρόνια η πλημμύρα παρουσιάζει μεγαλύτερη έκταση κατάντη του Καταφύγιου Άγριας Ζωής Χαβρία προς την επαρχιακή οδό Πολύγυρου - Πλανά. Επίσης παρατηρείται μικρή αύξηση στα βάθη και τις ταχύτητες ροής.

 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στο ρέμα Καλλικράτειας, παρατηρείται εικόνα πλημμυρικής κατάκλυσης για περίοδο επαναφοράς Τ=50. Ειδικότερα η πλημμύρα εντοπίζεται εκατέρωθεν του ρέματος και σε μεγαλύτερο ποσοστό λίγα μέτρα ανάντη και κατάντη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών. Επιπλέον καλύπτεται ένα μικρό τμήμα του οικισμού Άγιου Παύλου. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και για περίοδο επαναφοράς Τ=100 χρόνια. Τέλος, όσον αφορά την πλημμύρα που προκύπτει για Τ=1000 χρόνια παρουσιάζει μεγαλύτερα βάθη και ταχύτητες ροής αλλά και ταυτόχρονη μεγαλύτερη χωρική εξάπλωση. 

 

Να σημειωθεί ότι οι χάρτες των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών υδατικού διαμερίσματος της Κεντρικής Μακεδονίας, συντάχθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός του 2017 και ύστερα από το στάδιο της διαβούλευσης βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης και έγκρισης.


του Γρ.Αντωνιάδη, halkidikinews.gr

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα