Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

Ε Επικαιρότητα

Απ.Πάνας: ‘’Γιατί η Χαλκιδική δεν περιλαμβάνεται στη μεταποίηση και την ανάπτυξη γεωργικού προϊόντος;’’

Με ερώτηση που κατέθεσε προς τους αρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, ζητά διευκρινίσεις ως προς το με ποια κριτήρια δεν συμπεριελήφθη η Χαλκιδική στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή στο Πρόγραμμα ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», με στόχο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.


Ο κος Πάνας εξηγεί ότι η εν λόγω Πρόσκληση αδίκως δεν συμπεριέλαβε τις περιοχές της Χαλκιδικής οι οποίες ωστόσο συμπεριλαμβάνονταν στο Τοπικό Πρόγραμμα του Μέτρου 19 αλλά ο προϋπολογισμός δεν αρκούσε για να καλύψει περισσότερες μεταποιητικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στον Νομό. Εν αντιθέσει, η Πρόσκληση απευθύνεται σε αστικές περιοχές και εντός οικισμών γεγονός που δεν συνάδει με τη φύση και το σκοπό του προγράμματος.
Η Χαλκιδική, καταλήγει ο κος Πάνας, είναι μια περιοχή που βιοπορίζεται κατά βάση από τη δραστηριότητα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων και πρέπει να της δίνεται ανάλογη ώθηση από τέτοιου είδους προγράμματα και όχι αντιθέτως να αποκλείεται από αυτά.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:


 
Θέμα: «Περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»- Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)».
Κύριοι Υπουργοί,
Έντονος προβληματισμός προκύπτει σε σχέση με τις περιοχές στις οποίες απευθύνεται η υπ’ αριθ. Πρωτ. 536200 (1652)/28-8-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή στο Πρόγραμμα ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»- Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)». (επισυνάπτεται η Πρόσκληση)
Όπως φαίνεται από το Παράρτημα III της εν λόγω Πρόσκλησης, οι περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις οποίες απευθύνεται είναι οι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020. Επομένως, η μόνη περιοχή του Νομού Χαλκιδικής στην οποία απευθύνεται η εν λόγω Πρόσκληση είναι το Άγιο Όρος.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 536200 (1652)/28-8-2019 Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, παρόλο που είχε συμπεριληφθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 το οποίο είχε επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) τόσο στην μεταποίηση όσο και στο εμπόριο και τον Τουρισμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον τομέα της μεταποίησης. Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός του Τοπικού Προγράμματος του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020, επαρκούσε για την ένταξη τεσσάρων (4) μεταποιητικών επιχειρήσεων, όταν στην περιοχή δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τετρακόσιες (400).
Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής διακρίνεται για την δραστηριότητά της στην πρωτογενή παραγωγή αλλά και στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Τα έσοδα από τις δύο αυτές δραστηριότητες, δε, αποτελούν βασικό μέσο βιοπορισμού για την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.
Ως εκ τούτου, αποτελεί παράδοξο να μην απευθύνεται η ανωτέρω Πρόσκληση σε περιοχές που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα και παράγουν τελικό προϊόν «ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ» και οι οποίες βρίσκονται σε επαρχιακό καλλιεργήσιμο έδαφος αλλά να απευθύνεται σε αστικές περιοχές και περιοχές εντός οικισμών.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί,
-Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»- Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» οι επαρχιακές καλλιεργήσιμες περιοχές μεταποιητικής δραστηριότητας της Χαλκιδικής;
-Ποιος είναι ο οικονομικός σχεδιασμός της Κυβέρνησής σας για να μπορέσουν να ενταχθούν σε τέτοιου είδους προγράμματα περισσότερες μονάδες πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων και της Χαλκιδικής;

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα