Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Ε Επικαιρότητα

Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων δασεργατών

Θεωρητική εκπαίδευση των νεοεισερχομένων δασεργατών πραγματοποιείται την περίοδο από Νοέμβριο (2020) έως και τον Φεβρουάριο (2021) στην έδρα της Διεύθυνση Δασών –όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ, πρωτ. 174579/2250/2011-2018 Υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών» (ΦΕΚ 5474Β’/ 06-10-2018).


Για να προγραμματιστεί εγκαίρως η παρούσα εκπαίδευση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 στη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής (Δασικό κτίριο, 63100, Πολύγυρος) τα παρακάτω:
- Αίτηση ενδιαφέροντος.
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
- Βεβαίωση ΔΑ.ΣΕ. στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του, και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
- Προκειμένου περί αλλοδαπών προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ. ΣΕ., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Μετά τις 30 Νοεμβρίου, που λήγει και η προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος, θα ανακοινωθεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η θεωρητική εκπαίδευση.

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα